titanic เต็มเรื่อง ผู้แสดงของแจ็คเปรียบได้เสมือนดั่งคำเปรียบเทียบของผู้ไม่ค่อยได้รับโอกาศและก็คนที่กล้าที่จะฝันไกลเกินเอื้อม ความบริสุทธิ์ใจ ความซื่อ และก็ความรักที่จริงจริงของเขาที่มีต่อโรส ท้าแนวความคิดเรื่องสถานะทางด้านสังคม โดยเน้นถึงจุดสำคัญของความเข้าใจแล้วก็ความถูกต้องแน่ใจเหนือสินทรัพย์ทางวัตถุ ดังที่แจ็คกล่าวบนโต๊ะอาหารกับบรรดาเหล่าคนมั่งคั่งได้ตระหนักถึงการใช้ชีวิตให้คุ้ม เพื่อทุกวันนั้นคุ้ม […]